Privacy beleid

Deze pagina is bedoeld om gebruikers van Leyline systemen, Leyline Booking en Leyline mobiele apps te informeren over het verzamelen, gebruik en openbaar maken van persoonlijke informatie.

De persoonlijke informatie die we verzamelen is bedoeld voor gebruik en verbetering van de dienstverlening. We delen deze niet met derden, met uizondering zoals beschreven in het privacy beleid.

Persoonlijke informayie is aanwezig bij de medewerkers van onze partners - het bedrijf waar u een service boekt via onze Leyline Operator Services, alsook het CRM van onze partners.

Informatie over verzamelen en gebruik

We verzamelen of bewaren geen locatie data in welke vorm dan ook. Locatie data wordt alleen gebruikt op uw apparaat om de gebruikerservaring te verbeteren.

Telefoonnummers worden verzameld en gebruikt om informatie naar u (de gebruiker) te versturen per SMS. Het telefoonnummer wordt bewaard voor zolang als deze nodig is voor de dienstverlening en tot 2 weken nadat de dienstverlening is beëindigd.

E-mailadressen worden verzameld en gebruikt om boekingsinformatie naar u (de gebruiker) te versturen. Het E-mailadres wordt bewaard voor zolang als deze nodig is voor de dienstverlening en tot 2 weken nadat de dienstverlening is beëindigd.

Naam en voornaam worden gebruikt om de gebruiker te kunnen identificeren. Naam en achternaam worden bewaard voor zolang als deze nodig zijn voor de dienstverlening en tot 2 weken na beëindiging van de dienstverlening.

Log data

We willen u erop wijzen dat wanneer u onze service gebruikt, in geval van storing we data en informatie verzamelen via derder partij producten op uw telefoon genaamd log data. Deze log data kan informatie bevatten zoals het IP-adres van uw apparaat, naam van het apparaat, versie van het operating system, configuratie van de app, tijdstip en datum van gebruik van de service en andere statistieken.

Bewaren en verwijderen van data

Om persoonlijke informatie van gebruikers te verwijderen van onze services, neem dan contact op met ons via support@lelyline.li. De cache en alle data op het gebruikersdevice is te verwijderen door de Leyline apps te de-installeren. Informeer de partner waarbij u de boeking voor service heeft gedaan om informatie te verwijderen waarover zij beschikken. support@leyline.li.

Privacy voor kinderen

Onze diensten richten zich niet op personen onder de 18 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen onder de 18 jaar. Als we ontdekken dat een kind onder de 18 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, verwijderen we deze onmiddellijk van onze servers. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zodat wij de nodige acties kunnen ondernemen.

Wijzigingen van het privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Daarom advisren wij deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wij houden u op deze pagina op de hoogte van eventuele wijzigingen in het nieuwe privacybeleid. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht nadat ze op deze pagina zijn geplaatst.

Neem contact op met ons

Neem contact op met ons als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid. support@leyline.li.