Privatumo politika

Šiame puslapyje naudojama informuoti Leyline System, Leyline Booking valdiklių ir Leyline mobiliosios programėlės vartotojus apie mūsų politiką dėl asmeninės informacijos rinkimo, naudojimo ir atskleidimo.

Mūsų surinktą asmeninę informaciją naudojame teikti ir gerinti paslaugą. Mes nenaudosime arba nesidalinsime jūsų informacija su niekuo, išskyrus tai, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje.

Asmeninė informacija yra prieinama mūsų Partnerio darbuotojams - įmonei, iš kurios jūs užsakote paslaugą, naudojant Leyline Operator Interface, taip pat Partnerio CRM.

Informacijos rinkimas ir naudojimas

Mes nerenkame ir nekauptame jokios vietos duomenų, vietos duomenys naudojami tik jūsų įrenginyje siekiant pagerinti vartotojo patirtį.

Telefono numeris renkamas ir naudojamas siųsti SMS su informacija jums, Vartotojui. Telefono numeris saugomas, kol reikalinga teikti Paslaugą ir 2 savaites po apdorojimo pabaigos.

El. pašto adresas renkamas ir naudojamas siųsti užsakymų informaciją. El. pašto adresas saugomas, kol reikalinga teikti Paslaugą ir 2 savaites po apdorojimo pabaigos.

Vardas ir pavardė naudojami mūsų Partnerio kliento identifikavimui. Vardas ir pavardė saugomi, kol reikalinga teikti Paslaugą ir 2 savaites po apdorojimo pabaigos.

Prisijungimo duomenys

Norime jus informuoti, kad kai naudojate mūsų Paslaugą, atsiradus klaidai programoje, mes renkame duomenis ir informaciją per trečiųjų šalių produktus jūsų telefone, vadinamus prisijungimo duomenimis. Šie prisijungimo duomenys gali apimti informaciją, tokia kaip jūsų įrenginio interneto protokolo (“IP”) adresas, įrenginio pavadinimas, operacinės sistemos versija, programos konfigūracija naudojant mūsų Paslaugą, jūsų Paslaugos naudojimo laikas ir data, bei kiti statistiniai duomenys.

Duomenų Saugojimas ir Trynimas

Norėdami ištrinti vartotojo asmens duomenis iš mūsų paslaugos, prašome susisiekti su mumis el. paštu support@leyline.li, ištrinti kešo duomenis ir visus duomenis iš vartotojo įrenginio, pašalinti Leyline programas iš jūsų įrenginio. Praneškite Partneriui, su kuriuo užsakėte paslaugą, kad jie galėtų ištrinti turimą informaciją. Dėl papildomos informacijos prašome susisiekti support@leyline.li.

Vaikų privatumas

Paslaugos nėra skirtos asmenims, nesulaukusiems 18 metų. Mes sąmoningai nerenkame asmeniškai identifikuojamos informacijos iš asmenų, nesulaukusių 18 metų. Jei sužinome atvejus, kad asmuo, nesulaukęs 18 metų, pateikė mums asmeninę informaciją, nedelsdami ištriname ją iš savo serverių. Jei esate tėvas ar globėjas ir žinote, kad jūsų vaikas pateikė mums asmeninę informaciją, prašome susisiekti su mumis, kad galėtume imtis reikiamų veiksmų.

Šios Privatumo politikos pakeitimai

Gali būti, kad laikui bėgant atnaujinsime savo Privatumo politiką. Todėl jums patariama reguliariai peržiūrėti šį puslapį dėl bet kokių pakeitimų. Mes jus informuosime apie visus pakeitimus, paskelbdami naują Privatumo politiką šiame puslapyje. Šie pakeitimai įsigalios nedelsiant, po to, kai jie bus paskelbti šiame puslapyje.

Susisiekite su mumis

Jei turite kokių nors klausimų ar pasiūlymų dėl mūsų Privatumo politikos, nedvejokite susisiekti su mumis el support@leyline.li.